Header image alt text

ARV OÜ

Raamatupidamisteenused

Teenus

Raamatupidamise teenus algab algdokumentide sisestamisest kuni aastaarauande koostamiseni lõppedes audiitoritega suhtlemisega.

Põhiteenusehind kujuneb raamatupidamise kannete arvu alusel. Kanne on raamatupidamise konteering, mis tehakse ühe majandustehingu kirjendamiseks (näiteks ostuarve sisestamine ja panga tehingute kajastamine raamatupidamisprogrammis.)

Raamatupidamise põhiteenuse hind sisaldab:
– raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)
– algdokumentide kontroll ja töötlemine
– müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
– ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
– komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
– arveldused aruandvate isikutega
– sularaha arvestus (kassa sissetuleku- väljaminekuorderid)
– põhivahendite arvestamine
– deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
– kliendiga suhtlemine ja aruanded e-postiga
– aruannete (bilanss, kasumiaruanne, aastaaruanne) koostamine
– koostatud raamatupidamisregistritest väljatrükid
– püsiklientidel hinna sees pidev konsultatsiooni võimalus